Conclusie vuurwerkenquête: zoek het lekker zelf uit!

COLUMN Sjaak Bral – In juni van dit jaar mocht de Haagse burgerij een enquête invullen over vuurwerk. De niet neutrale vraagstelling geeft nu de uitkomsten, die de gemeente zelf graag ziet. Conclusie: zoek het lekker zelf uit.

De enquête kende vragen als ‘Vindt u het belangrijk om vuurwerk af te steken?’ of ‘Als de gemeente een vuurwerkshow organiseert moet het zelf afsteken van vuurwerk verboden worden. Eens of oneens?’ De volgende twee vragen intrigeerden mij tijdens het invullen van de enquête ook al; en nu weet ik waarom: we mogen het helemaal zelf oplossen. ‘Denkt u dat er bij u in de straat mensen zijn die voorstander zijn van een vrijwillige vuurwerkvrije buurt?’ En deze: ‘Wat zou u zelf kunnen of willen doen om overlast door vuurwerk tegen te gaan?’

De voorgekauwde conclusie van het onderzoek: 64 procent van de ondervraagden is voorstander van vuurwerkvrije zones. Waar die komen? Mag u zelf bepalen. En wat moet je dan met je vuurwerk als het niet mag? ,,Dan moet de buurman maar een straat verderop zijn vuurwerk afsteken”, zegt burgemeester Krikke. Haar kan het niet bommen. Waarmee ze meteen het doorgeschoven probleem pijnlijk blootlegt: indien de buurman in een andere straat arriveert en niets van de afspraken dáár weet, loopt-ie grote kans om de straat uit te worden geknetterd. Met zijn eigen Romeinse kaars in z’n aars.

De woordvoerder weet het ook mooi te brengen: ,,Wij laten de democratie haar werk doen. Alleen hyperlokale initiatieven zijn kansrijk.” Jawel, het staat er echt: of u zich even hyperlokaal wil inzetten, in de oudejaarsnacht. De terugtrekkende beweging van de gemeente wordt uiteraard uitgelegd als iets positiefs. ,,We geven de jaarwisseling steeds meer terug aan de stad”, jubelt de burgemeester. Ze mag op haar woorden letten. Als dat écht zo is, gaan er meer auto’s op het vuur dan ze zou willen.

De gemeente juicht iedere vuurwerkafspraak toe, maar zal niet toezien op handhaving. Dat mogen de inderhaast opgerichte buurtvuurwerkwachten zelf doen. Dit hele plan is geeneens een sigaar uit eigen doos; het is een doos waar je zelf een sigaar ín moet doen. Een klapsigaar, dan maar?

Bron: AD.nl

Laat een reactie achter