Heerde neemt voorschot op vuurwerkdiscussie

HEERDE De gemeenteraad van Heerder discussieert in de vergadering van maandagavond 28 augustus over het gebruik van consumptievuurwerk en het afschieten van carbid. Hoewel ambtelijk de voorkeur is uitgesproken om te wachten op bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, geeft het college van burgemeester en wethouders een voorzet wat betreft preventieve maatregelen.

 Dick van der Veen
Het aantal klachten bij de politie over vuurwerk bedroeg in de periode 2012-2015 gemiddeld 244. Wel is sprake van een afnemende reeks. Vorig jaar 197, in 2015 nog 211 klachten.

Bij de gemeente Heerde kwamen in totaal het aantal van 25 reacties binnen. ,,Nogal fors niettemin”, geeft het college aan. In Heerde werd eerder gesproken over het instellen van vuurwerkvrije zones.

In de discussie moet duidelijk worden of de huidige regelgeving, de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) , aansluiten bij de huidige tijd en praktijk en wat de politiek daarvan vindt. B en W wijzen er op dat eind dit jaar al wel preventieve maatregelen in de voorlichtende sfeer kunnen worden getroffen om daarmee het aantal overtredingen/klachten te reduceren. Carbid schieten leidt ogenschijnlijk tot minder overlast. Verondersteld wordt dat omwonenden en veehouders niet de moeite nemen om hun irritatie officieel bekend te maken.

Traditie speelt daarbij een rol. Carbid schieten mag volgens de APV alleen op 31 december tussen 10.00 en 17.00 uur. Niet binnen de bebouwde kom en op de openbare weg. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het buiten de bebouwde kom eveneens verboden is in het belang van de natuur of om andere redenen. Bij het afschieten is een afstand van minimaal 500 meter tot verpleeg- en verzorgingshuizen voorgeschreven. Voor gebouwen gaat het om 100 meter.

BRON

Laat een reactie achter