Vuurwerkverbod Rotterdam laat zeker nog een jaar op zich wachten

[Afbeelding: ?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.9]

 

Een eventueel vuurwerkverbod in Rotterdam zal waarschijnlijk niet dit jaar al worden ingevoerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet de wet om het invoeren van een stadsbreed verbod makkelijker te maken, nog opstellen en goed laten keuren.

Overigens is het nu ook al toegestaan om een stadsbreed vuurwerkverbod in te voeren. Dat zegt hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Jon Schilder verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2016 besloot de Raad van State dat de gemeente Hilversum een deel van het centrum mocht aanwijzen als vuurwerkvrije zone. Vuurwerkhandelaren hadden een rechtszaak aangespannen om dat verbod van tafel te krijgen. Dat mislukte. ,,Deze uitspraak legt gemeenten geen strobreed in de weg om een stadsbreed verbod in te voeren’’, constateert Schilder.

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en justitie bevestigt dat. ,,Alleen moeten gemeenten dat nu heel goed kunnen motiveren.” Met een nieuwe wet moet dat makkelijker worden. Deze wet wordt waarschijnlijk pas volgend jaar aangenomen.

Onderzoek
De gemeente Rotterdam laat onderzoeken of het invoeren van zo’n verbod haalbaar is. In september worden de resultaten verwacht.
Een veelgehoord punt van kritiek is dat zo’n verbod niet te handhaven is. ,,Maar dat mag nooit een reden zijn om af te zien van een verbod’’, zegt Schilder. ,,Rotterdam voerde onlangs als een van de eerste gemeenten van Nederland een sis-boete in. Dat is eveneens lastig om te handhaven.’’ Een stadsbreed verbod heeft wel degelijk een afschrikwekkende werking, denkt de hoogleraar. ,,Als stad geef je een duidelijk signaal. Wij willen dit niet meer.’’
Om Rotterdammers ervan te doordringen dat het afsteken van vuurwerk verboden is, moet de gemeente uitpakken met een voorlichtingscampagne. ,,Zodat voor iedereen duidelijk is, dat afsteken niet meer mag’’, stelt Schilder.

Verkoop
Ondanks dat het mogelijk verboden wordt om vuurwerk af te steken, zal er wel nog steeds vuurwerk verkocht worden in Rotterdam. ,,De verkoop is gebonden aan Europese regels. Die kan je niet naast je neerleggen’’, zegt Schilder. Ook de woordvoerder van het ministerie bevestigt dat motie die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen niet gaat over de verkoop van vuurwerk.
Voordat een verbod op het afsteken van vuurwerk ingevoerd wordt, moet de gemeenteraad instemmen. Het is nog niet duidelijk of zich in de Rotterdamse raad een meerderheid aftekent. CDA gaf eerder aan ‘niets te zien’ in een stadsbreed vuurwerkverbod. Ook Leefbaar Rotterdam vindt een verbod voor de gehele Maasstad te ver gaan. 

Citaat:Een stadsbreed vuurwerk­ver­bod is symboolpo­li­tiek
Leo Groeneveld

Hoogleraar Openbaar bestuur Oswald Jansen, verbonden aan de Universiteit Maastricht vindt dat de landelijke politiek het probleem doorschuift naar de gemeenten. ,,Ik denk dat de landelijke politieke partijen en de regering de lokale overheid opzadelen met een probleem dat zij zelf niet kunnen oplossen, hoe graag zij ook zouden willen.”
De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) baalt van een mogelijk verbod in Rotterdam. ,,In grote steden zijn er teveel mensen die zich niet weten te gedragen’’, zucht voorzitter Leo Groeneveld. ,,Zij vernielen spullen en vallen hulpverleners lastig. Dat moet je als gemeente aanpakken. Een stadsbreed vuurwerkverbod is symboolpolitiek.’’

 

BRON

Laat een reactie achter